การนำไปประยุกต์ใช้งาน

  • สามารถนำ SHDSL ไปใช้งานเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแลนระหว่างอาคาร โรงเรียน โรงงาน โรงแรม สำนักงาน ต่างๆ ได้ระยะทางถึง 6 กิโลเมตร
  • ลดค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อเครือข่ายแลนด้วย Fiber Optic หรือ Lease Line ได้เป็นแสนบาท
  • ใช้เชื่อมต่อบริเวณจุดรัักษาความปลอดภัย (รปภ) บริเวณเข้าออกอาคารสถานที่  เชื่อมต่อเครื่องรูดบัตร ทำงานจากระยะไกลจากที่บ้านพักกับสำนักงาน ติดต่อแลน อินเตอร์เน็ต gateway ในโรงแรม โรงพยาบาล หรือตามอพาร์ตเมนท์ต่างๆ
  • ใช้สำหรับงาน multi-media service, Internet broadcast, VOD(Video On Demand), Video Conferencing, VOIP(Voice Over Internet Protocal), Internet caching server, Distance education, และอื่นๆ อีกมากมาย