Observer Network Camera

กล้องเน็ตเวิร์ค# The best products ! based on the price and performance #

Observer Network Camera
         เสียบสาย LAN/WAN ใช้งานได้ทันที่ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เซิร์บเวอร์ใดๆ เพิ่มเติมอีก สามารถสั่งหมุนกล้อง ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอจากระยะไกล อาศัยเพียง browser เท่านั้น สามารถใช้งานในที่มีแสงน้อยได้ เพียง 1 lux เท่่านั้น ส่งภาพได้ไกลหลายกิโลเมตร หรือดูภาพในโลกนี้จากที่ใดๆ ก็ได้ เหมาะทำกล้องวงจรปิดในสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง  วิดีโอคอนเฟอเร้นท์ ป้องกันการขโมย รักษาความปลอดภัย โชร์หน้าร้าน ฯลฯ สามารถส่งภาพและบันทึกตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

 
Observer XT Network Camera
  Brochure &  Specification
 
Network Camera Solution
 
More Information รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Article  บทความวารสาร Smart Purchasing
 
Article บทความวารสารไมโคร #224 มีนาคม 47
 
Veo Observer SDK Sample Code for Developper

      
<<< Camera Management System >>>
 
NetCam Watcher Professional   
 
Request  license demo
 
Screen Shot


ใช้งานง่าย เสียบสายแลน ดูภาพฟังเสียงหรือบันทึก ควบคุมกล้องหมุนส่ายไปมา ผ่าน Browser ได้เลยทันที ส่งภาพ-เสียง ได้ไกลเป็นกิโลเมตร

 # สั่งซื้อจำนวนมากหรืองานโครงการ - ตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อสอบถามราคาพิเศษ Tel. 01 8342256, 02 5401901-4